Geçici Olarak Siparişe Kapalıyız !

> <span class= 

Can ile Cansu Matematik Öğreniyor

15,30 TL

Can ile Cansu Matematik Öğreniyor kitabında yaş özelliklerine dikkat edilerek temel matematik becerileri etkinliklerine yer verilmiştir. Etkinliklerle, çocukta matematiksel sorgulama becerisini geliştirmek amaçlanmıştır. Hazırlanan yönergeler, çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, dil, psikomotor gelişimlerini, özellikle küçük kas becerilerini ve el-göz koordinasyonunu desteklemeyi, öz bakım becerilerini arttırmayı hedeflemektedir.

%10
> <span class= 

Can ile Cansu Kavramları Öğreniyor

15,30 TL

Can ile Cansu Kavramları Öğreniyor kitabında, kavramların öğretilmesine yardımcı olabilecek bilişsel etkinlik örnekleri yer almaktadır. Soyut düşünceler olan kavramlar, olabildiğince somut örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır. Etkinliklerde eşleme, ilişkilendirme, gruplama ve sınıflandırmaya dikkat edilmiştir. Kitapta yer alan kavramlar MEB’in Okul Öncesi Eğitim Programı’ndan alınmıştır. Hazırlanan yönergeler, çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, dil, psikomotor gelişimlerini, özellikle küçük kas becerilerini ve el-göz koordinasyonunu desteklemeyi, öz bakım becerilerini arttırmayı hedeflemektedir.

%10
> <span class= 

Can ile Cansu Çizgileri Öğreniyor

15,30 TL

Can ile Cansu Çizgileri Öğreniyor kitabı, temel çizgileri tanıtarak aynı zamanda kalemle yeni yeni tanışmaya başlayan çocuğun, kalem tutma ve kullanma becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Etkinlikler hazırlanırken, bu yaş dönemi için en uygun çizgi çalışmalarının seçilmesine özen gösterilmiştir. Hazırlanan yönergeler, çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, dil, psikomotor gelişimlerini, özellikle küçük kas becerilerini ve el-göz koordinasyonunu desteklemeyi, öz bakım becerilerini arttırmayı hedeflemektedir.

%10
> <span class= 

Can ile Cansu Renk ve Şekilleri Öğreniyor

15,30 TL

Can ile Cansu Renk ve Şekilleri Öğreniyor kitabının amacı, çocukların renkleri ve şekilleri tanıyarak bu harika dünyayı keşfetmelerine yardımcı olabilmektir. Kitapta, gelişim ve eğitim özelliklerine dikkat ederek renk ve şekil kavramıyla ilgili etkinliklere yer verilmiştir. Ayrıca kitap içinde çocuğun renklerle ilk karşılaşacakları sayfalarda fotoğraf ile gerçek objeler kullanılmıştır. Etkinliklerde, yaş dönemi için en uygun olanlarının seçimine özen gösterilmiştir. Hazırlanan yönergeler, çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, dil, psikomotor gelişimlerini, özellikle küçük kas becerilerini ve el-göz koordinasyonunu desteklemeyi, öz bakım becerilerini arttırmayı hedeflemektedir.

%10
> <span class= 

Aile Katılımlı Kavramsal Etkinlikler Kitabı (5) Yaş

18,00 TL

Erdem Yayınları Aile Katılımlı Kavramsal Etkinlikler Kitabı (5) Yaş Çocuklarınbilişsel, sosyal, duygusal,dil psikomotor gelişimlerini desteklerken yaratıcılık ve öz bakımbecerilerinin arttırılması amaçlanmıştır.

%10
> <span class= 

Aile Katılımlı Kavramsal Etkinlikler Kitabı (6) Yaş

18,00 TL

Erdem Yayınları Aile Katılımlı Kavramsal Etkinlikler Kitabı (6) Yaş Çocukların bilişsel, sosyal, duygusal,dil psikomotor gelişimlerini desteklerken yaratıcılık ve öz bakımbecerilerinin arttırılması amaçlanmıştır.

%10
> <span class= 

Matematik Becerileri 1

24,30 TL

Erdem Yayınları Matematik Becerileri 1 Okul öncesi dönemde çocuklara kazandırılması amaçlanan matematiksel beceriler , rakamları tanıma, rakamları yazma, nesne grafiği oluşturmave yorumlama karış, kalem, ataş gibi araçlar

%10
> <span class= 

Matematik Becerileri 2

24,30 TL

Erdem Yayınları Matematik Becerileri 2 Okul öncesi dönemde çocuklara kazandırılması amaçlanan matematiksel beceriler , rakamları tanıma, rakamları yazma, nesne grafiği oluşturma veyorumlama karış, kalem, ataş gibi

%10
> <span class= 

Çizgi Dünyam (5-6 Yaş)

22,50 TL

Erdem Yayınları Çizgi Dünyam (5-6 Yaş) Kalemle tanışan çocuğun, kalem tutma ve kullanma becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Hazırlanan yönergeler çocukların bilişsel,sosyal,duygusal,psikomotor ve dil

%10
> <span class= 

Renk Şekil ve Kavram Etkinlikleri

24,30 TL

Erdem Yayınları Renk Şekil ve Kavram Etkinlikleri Okul öncesi dönemde renk, şekil ve kavram öğretimi için hazırlanmış etkinlikler... Okul Öncesi Renk, Şekil ve Kavram Etkinlikleri kitabında ana ve ara renkleri tanıma; geometrik

%10
> <span class= 

Dikkat Görsel Algı ve Düşünme Becerileri 2

24,30 TL

Çocukların ilköğretime hazırlanması önemli bir süreçtir. Çocuklar okula hazır olmadığında okuma yazma, matematik vb. derslerde problem yaşarlar.

%10
> <span class= 

Renk ve Şekil Dünyam

24,30 TL

Erdem Yayınları Renk ve Şekil Dünyam Kitapta, gelişim ve eğitim özelliklerine dikkat ederek renk ve şekil kavramıyla ilgili etkinliklerine yer verilmiştir

%10
> <span class= 

Kavram Dünyam

24,30 TL

Erdem Yayınları Kavram Dünyam Çeşitli nesnelerle ve olaylarla çepçevre yaşadığımız dünyayı anlamlandırabilmenin ilk basamaklarıdır kavram öğrenimi. Okul öncesi dönemde bütün gelişimler gibi zihinsel gelişim süreci de oldukça hızlıdır.

%10
> <span class= 

Fen ve Doğa Bahçesi

27,00 TL

Erdem Yayınları Fen ve Doğa Bahçesi Asetatlı etkinlik sayfalarından oluşan bu kitap; insan vücudu, belli başlı doğa olayları, bitkiler, hayvanlar, dünya ve gökyüzü, ses ve enerji gibi konuları kapsamaktadır

%10
> <span class= 

Çizgi Bahçesi

24,30 TL

Erdem Yayınları Çizgi Bahçesi Çizgi çalışmaları, kalemle tanışan çocuğun, kalem tutma ve kullanma becerisini geliştirmeyi amaç edinmektedir. Kitap, harf yazımında kullanılacak bütün çizgileri içermektedir

%10
> <span class= 

Matematik Bahçesi

24,30 TL

Erdem Yayınları Matematik Bahçesi Matematik Bahçesi, 1-20 arası sayıları tanıma, yazma, eşleştirme, gruplama, sıralama, örüntü, temel şekil ve kavramları tanıma, basit toplama-çıkarma işlemleri, alıştırma ve değerlendirme çalışmalarını

%10
> <span class= 

Sayı Bahçesi

24,30 TL

Erdem Yayınları Sayı Bahçesi Sayı Bahçesi kitabında, 1-10 arası sayıları; tanıma, yazma, eşleştirme, gruplama, sıralama, örüntü, temel şekil ve kavramları tanıma, basit toplama ve çıkarma işlemleri, alıştırma ve değerlendirme çalışmaları

%10