Geçici Olarak Siparişe Kapalıyız !1-30 31-60

> <span class= 

Terapi Aynası

68,00 TL

Dil, dudak, çene egzersizlerin uygulamasında kullanılır. Özel bir maddeden yapılmıştır. Cam aynaya göre daha hafif ve kırılmaya karşı 6 kat daha fazla dayanıklıdır. Kenarları ovallaştırılmış, keskinliği ortadan kaldırılmıştır. 30 x 48 cm ebatlarında. Dil, dudak, çene egzersizlerin uygulamasında kullanılır. Özel bir maddeden yapılmıştır. Cam aynaya göre daha hafif ve kırılmaya karşı 6 kat daha fazla dayanıklıdır. Kenarları ovallaştırılmış, keskinliği ortadan kaldırılmıştır.

%15
> <span class= 

Özel Gereksinimi Olan Küçük Çocuklar

32,00 TL

Nobel Yayınları Özel Gereksinimi Olan Küçük Çocuklar Bu kitabın amacı, özel gereksinimi olan küçük çocuklara hizmet ve müdahale sağlayan erken çocukluk uzmanlarına bir temel oluşturmaktır. Kitap, disiplinler arası bütünleştirici

> <span class= 

Kaynaştırma Uygulamaları ve Özel Eğitim Uygulamaları

8,00 TL

Nobel Yayınları Kaynaştırma Uygulamaları ve Özel Eğitim Uygulamaları Bu kaynak öğretmenlik mesleğine attığınız ilk adımda size yol gösterici olacak ve çalışmalarınızı sizin ve öğrencileriniz açısından daha etkin, daha verimli ve daha

> <span class= 

Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor

14,00 TL

Nobel Yayınları Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Bu kitap, engelli bireylere spor eğitimi hizmeti verecek olan beden eğitimi ve spor alanında eğitim gören öğrencilerin daha nitelikli bir mesleki donanıma sahip olmalarına katkıda bulunması

> <span class= 

Özel Öğretim Yöntemleri

17,00 TL

Anı Yayıncılık Özel Öğretim Yöntemleri Bu eser, eğitim alanında öğretimle ilgili bilgilerin etkili, sistematik ve verimli olarak öğretilmesini amaçlamaktadır. Eserde çağdaş eğitim ve öğretim teknolojileri alanında temel açıklamalara, disiplinlerin öğretimi,

> <span class= 

Günlük Yaşam Becerileri

29,00 TL

Kök Yayınları Günlük Yaşam Becerileri Zihinsel Engelli Bireyler için Destek Eğitim Programına tamamen uygun olarak hazırlanan bu kitap, bireylerin kullanacağı çalışma sayfalarının yanı sıra her bir kazanımın nasıl gerçekleştirileceğini ayrıntılı

> <span class= 

Öz Bakım Becerileri

22,00 TL

Kök Yayınları Öz Bakım Becerileri Zihinsel Engelli Bireyler için Destek Eğitim Programına tamamen uygun olarak hazırlanan bu kitap, bireylerin kullanacağı çalışma sayfalarının yanı sıra her bir kazanımın nasıl gerçekleştirileceğini ayrıntılı

> <span class= 

Dil, Konuşma ve Alternatif İletişim Becerileri

19,00 TL

Kök Yayınları Dil, Konuşma ve Alternatif İletişim Becerileri Zihinsel Engelli Bireyler için Destek Eğitim Programına tamamen uygun olarak hazırlanan bu kitap, bireylerin kullanacağı çalışma sayfalarının yanı sıra her bir kazanımın nasıl gerçekleştirileceğini

> <span class= 

Zihin Engelliler ve Eğitimleri

21,00 TL

Kök Yayınları Zihin Engelliler ve Eğitimleri Zihin Engelinin tarihçesi, Zihin Engeli tanımları, sınıflandırmaları ve yaygınlığı, Zihin engelinin nedenleri, Zihin engelli bireyin özellikleri

> <span class= 

“Gene Annen Geldi, Bütün Günüm Mahvoldu!“

12,50 TL

Remzi Kitapevi “Gene Annen Geldi, Bütün Günüm Mahvoldu!“ • Bana yakışan hayat nedir? • Ben bilinçli ve iradeli biri miyim? • Ben, kendisinin farkına varabilen biri miyim? • Hoşuma gitmeyen durumlarda sinirlenmek zorunda mıyım?

> <span class= 

Matematik Öğretimi

14,00 TL

Kök Yayınları Matematik Öğretimi Bu kitap, normal ve özel gereksinimli çocuklara matematik kavram, beceri ve işlemlerinin kazandırılmasında alternatif bir yaklaşım içermektedir

> <span class= 

Bilişsel Süreç Yaklaşımıyla Sosyal Beceri Öğretimi

21,00 TL

Kök Yayınları Bilişsel Süreç Yaklaşımıyla Sosyal Beceri Öğretimi Bireylerin toplum içinde bağımsız olarak yaşayabilmeleri, yaşam kalitelerini artırabilmeleri, çoğunlukla kurdukları kişiler arası ilişkilere bağlıdır.

> <span class= 

2. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi

12,00 TL

Kök Yayınları 2. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Bu kitap 2. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi'nde bildiri sunan konuşmacıların bazılarının yazılı metinlerinden oluşmaktadır.

> <span class= 

0-6 Yaş Arası Down Sendromlu Çocuklar ve Gelişimleri

20,00 TL

Kök Yayınları 0-6 Yaş Arası Down Sendromlu Çocuklar ve Gelişimleri Bu kitap, hem Down sendromlu çocukların ailelerine, hem de onlara hizmet sunan eğitimcilere ve uzmanlara yönelik olarak hazırlanmıştır. Down sendromu ile

> <span class= 

Ölçüt Bağımlı Ölçü Araçları

6,00 TL

TÖED Yayınlarına ait Ölçüt Bağımlı Ölçü Araçları Özel eğitime gereksinimi olan bireylerin gelişimsel alanları, normal akranlarından belirgin ve anlamlı farklılık gösterdiği için, eğitim süreçleri birbirlerinden ayrılmaktadır.

> <span class= 

Down Sendromlu Bebeklerin Hareket Gelişimi ve Eğitimi

10,00 TL

Kök Yayınları Down Sendromlu Bebeklerin Hareket Gelişimi ve Eğitimi Bu kitap; Down sendromu ve nedeni ile ilgili temel gerçekleri anlatmakla birlikte, değişik nedenlere bağlı gelişim geriliği olan bebeklerin doğumdan yürüme çağına kadar olan

> <span class= 

Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Öğrenci Gelişim Dosyası

6,00 TL

TÖED Yayınlarına ait Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Öğrenci Gelişim Dosyası Bu çalışma, özel eğitim gerektiren çocuklarla çalışan çocuk gelişimi ve eğitim uzmanları ile psikologların bireyi tanımaya yönelik kullandığı bilgilerin sentezi olarak düşünülür

> <span class= 

5N1K ve Ötesi

6,00 TL

TÖED Yayınlarına ait 5N1K ve Ötesi Bu uygulama seti söz konusu yöntemlere uygun olarak geliştirildi. Bu çalışma özel eğitim alanındaki ihtiyacı karşılayamaz; ancak bu yolda atılan önemli bir adımdır.

> <span class= 

Sayılar Dünyası

6,00 TL

TÖED Yayınlarına ait Sayılar Dünyası Bu uygulama seti söz konusu yöntemlere uygun olarak geliştirildi. Bu çalışma özel eğitim alanındaki ihtiyacı karşılayamaz; ancak bu yolda atılan önemli bir adımdır.

> <span class= 

Dikkat Çalışması

6,00 TL

TÖED Yayınlarına ait Dikkat Çalışması Bu uygulama seti söz konusu yöntemlere uygun olarak geliştirildi. Bu çalışma özel eğitim alanındaki ihtiyacı karşılayamaz; ancak bu yolda atılan önemli bir adımdır.

> <span class= 

Temel Kavramlar 2

6,00 TL

TÖED Yayınlarına ait Temel Kavramlar 2 uygulama seti söz konusu yöntemlere uygun olarak geliştirildi. Bu çalışma özel eğitim alanındaki ihtiyacı karşılayamaz; ancak bu yolda atılan önemli bir adımdır.

> <span class= 

Temel Kavramlar 1

6,00 TL

TÖED Yayınlarına ait Temel Kavramlar 1 Bu uygulama seti söz konusu yöntemlere uygun olarak geliştirildi. Bu çalışma özel eğitim alanındaki ihtiyacı karşılayamaz; ancak bu yolda atılan önemli bir adımdır.

> <span class= 

Özel Eğitim Gereksinimi Olan Çocuklar İçin Oyunlar

12,00 TL

TÖED Yayınlarına ait Özel Eğitim Gereksinimi Olan Çocuklar İçin Oyunlar Oyun, belli kurallar içinde ve hoş vakit geçirmek amacıyla yapılan bir etkinliktir; aynı zamanda çocuğun birçok şeyi farkına varmadan öğrendiği eğlenceli bir uğraştır

> <span class= 

Teoriden Uygulamaya Öz Bakım Becerileri

12,00 TL

TÖED Yayınlarına ait Teoriden Uygulamaya Öz Bakım Becerileri Öz bakım becerileri sağlıklı gelişim gösteren bir çocuk için ne kadar gerekliyse, özel gereksinimli bir çocuk için de o düzeyde önemlidir. Çünkü çocuk söz konusu becerileri kazanmadığı

> <span class= 

Özel Eğitimde Değerlendirme

12,00 TL

TÖED Yayınlarına ait Özel Eğitimde Değerlendirme Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara uygulanan teknikler ve bunlardan maksimum düzeyde fayda sağlamak için dikkat edilmesi gereken noktalar bir uzmanın kaleminden okurla buluşuyor

> <span class= 

Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar İçin Temel Kavramlar

18,00 TL

Duru yayınları Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar İçin Temel Kavramlar Bu kitaplar özel eğitim gerektiren çocukların temel kavram becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kitaplarda renk, şekil, sayı kavramları ile temel kavramlar ele alınmaktadır.

%10
> <span class= 

Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar İçin Şekil ve Renk Kavramı

18,00 TL

Duru yayınları Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar İçin Şekil ve Renk Kavramı Bu kitaplar özel eğitim gerektiren çocukların temel kavram becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kitaplarda renk, şekil, sayı kavramları ile temel kavramlar ele

%10
> <span class= 

Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar İçin Sayı Kavramı

18,00 TL

Duru yayınları Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar İçin Sayı Kavramı Bu kitaplar özel eğitim gerektiren çocukların temel kavram becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kitaplarda renk, şekil, sayı kavramları ile temel kavramlar ele alınmaktadır.

%10

1-30 31-60