Geçici Olarak Siparişe Kapalıyız !


> <span class= 

Öykülerle dinle düşün yanıtla

17,10 TL

“Öykülerle Dinle Düşün Yanıtla” Dil Becerileri Dizisi’nin dördüncü kitabıdır. İşitsel beceriler ve dinleyerek anlamanın yanısıra okuduğunu anlama becerilerini güçlendirmeyi de hedefleyen bir çalışma kitabıdır.

%5
> <span class= 

Terapi Aynası

67,99 TL

Dil, dudak, çene egzersizlerin uygulamasında kullanılır. Özel bir maddeden yapılmıştır. Cam aynaya göre daha hafif ve kırılmaya karşı 6 kat daha fazla dayanıklıdır. Kenarları ovallaştırılmış, keskinliği ortadan kaldırılmıştır. 30 x 48 cm ebatlarında. Dil, dudak, çene egzersizlerin uygulamasında kullanılır. Özel bir maddeden yapılmıştır. Cam aynaya göre daha hafif ve kırılmaya karşı 6 kat daha fazla dayanıklıdır. Kenarları ovallaştırılmış, keskinliği ortadan kaldırılmıştır.

%15
> <span class= 

Ses hece sözcük cümle

21,85 TL

“ses hece sözcük cümle” Dil Becerileri Dizisi’nin ikinci kitabıdır. İşitsel sözel becerileri geliştirmek amacıyla hazırlanmış bir rehber kitaptır. Fonolojik farkındalığı; konuşma seslerini tanımayı, bir sözcüğü oluşturan sesleri ayırt etme yetisini

%5
> <span class= 

Duy işit dinle kavra

33,25 TL

Bu çalışma dosyalarında çocukların, arkadaşları ile birlikte grup çalışması yaparak "öğrenmeleri" hedeflenmiştir. Belli bir hedef doğrultusunda edinmeleri gereken bilgileri kendi oluşturdukları detayları birleştirerek, tartışarak ve uygulayarak edinmeleri esas alınmıştır

%5
> <span class= 

Dinle kavra uygula

17,10 TL

“dinle kavra uygula” Dil Becerileri Dizisi’nin üçüncü kitabıdır. İşitsel sözel becerileri geliştirmek amacıyla hazırlanmış bir rehber kitaptır. “dinle kavra uygula” da ki çalışmaların hazırlanış amacı, işitsel becerileri özellikle de işitsel dikkat, işitsel bellek ve işitsel ayrımlaştırmayı geliştirmektir

%5
> <span class= 

Yönlerle düşünelim

17,10 TL

Düşünme Becerileri Dizisi'nin beşinci kitabıdır. Çocuğumuzun nesnelerin uzaydaki konumlarını algılama becerisinin gelişmesini, ileri/geri, yukarı/aşağı, sağ/sol, ana ve ara yönler gibi kavramları çeşitli akıl yürütme çalışmalarında

%5
> <span class= 

Yönergeleri izleyelim

17,10 TL

Düşünme Becerileri Dizisi’nin üçüncü kitabıdır. Çocuğun bir görevi yerine getirebilmesi için gereken dikkat, yönergeyi bütünüyle algılama, kavrama, akılda tutma, istenilen sıraya dikkat etme, tüm bilgileri birbiri ile ilişkilendirebilme gibi düşünme

%5
> <span class= 

Takvim

15,20 TL

Düşünme Becerileri Dizisi'nin altıncı kitabıdır. Çocuğumuzun takvimi; gün, ay, mevsim, yıl, kavramlarını çeşitli akıl yürütme çalışmalarında kullanabilecek ölçüde ayrıntılı olarak kavrayabilmesini, aynı zamanda yönergelere

%5
> <span class= 

Sosyal ilişki becerileri

15,20 TL

Düşünme Becerileri Dizisi'nin yedinci kitabıdır. Çocuğumuzun kendini ve çevresini tanıma, kendini ifade etme, başkalarının duygularını, düşüncelerini, sözlü-sözsüz, dolaylı-doğrudan iletilerini anlama, karşılıklı kabulü sağlayan toplumsal davranışlar

%5
> <span class= 

Ne yanlış neden yanlış

15,20 TL

Düşünme Becerileri Dizisi’nin ilk kitabıdır. “Ne Yanlış Neden Yanlış”da İki tip çalışma sayfası vardır. 1.Görsel çalışma sayfaları: Bir çok yanlış içeren resimlerden oluşmuştur. 2.Sözel çalışma sayfaları: Görsel çalışma

%5
> <span class= 

Harflerle düşünelim

17,10 TL

Düşünme Becerileri Dizisi’nin ikinci kitabıdır. Okuma yazmayı öğrenmiş olan çocuğa, bu becerisini kullanarak daha da geliştirme olanağı verir. Harfler aracığıyla problem çözme, uslamlama, akıl yürütme

%5
> <span class= 

Düşünüp çözelim

17,10 TL

Düşünme Becerileri Dizisi’nin dördüncü kitabıdır. Anlama, kavrama, bilgiyi kullanma, akıl yürütme, mantıklı - eleştirel düşünebilme, var olan bilgiyi yeni duruma uyarlayabilme böylece yargıya varma ya da sorun çözme için gereken çok yönlü düşünme

%5
> <span class= 

Günlük Yaşam Becerileri

28,79 TL

Kök Yayınları Günlük Yaşam Becerileri Zihinsel Engelli Bireyler için Destek Eğitim Programına tamamen uygun olarak hazırlanan bu kitap, bireylerin kullanacağı çalışma sayfalarının yanı sıra her bir kazanımın nasıl gerçekleştirileceğini ayrıntılı

%10
> <span class= 

Toplumsal Uyum Becerileri

17,10 TL

Kök Yayınları Toplumsal Uyum Becerileri Zihinsel Engelli Bireyler için Destek Eğitim Programına tamamen uygun olarak hazırlanan bu kitap, bireylerin kullanacağı çalışma sayfalarının yanı sıra her bir kazanımın nasıl gerçekleştirileceğini ayrıntılı

%10
> <span class= 

Öz Bakım Becerileri

22,50 TL

Kök Yayınları Öz Bakım Becerileri Zihinsel Engelli Bireyler için Destek Eğitim Programına tamamen uygun olarak hazırlanan bu kitap, bireylerin kullanacağı çalışma sayfalarının yanı sıra her bir kazanımın nasıl gerçekleştirileceğini ayrıntılı

%10
> <span class= 

Bilişsel Becerilere Hazırlık

22,50 TL

Kök Yayınları Bilişsel Becerilere Hazırlık Zihinsel Engelli Bireyler için Destek Eğitim Programına tamamen uygun olarak hazırlanan bu kitap, bireylerin kullanacağı çalışma sayfalarının yanı sıra her bir kazanımın nasıl gerçekleştirileceğini

%10
> <span class= 

Kaynaştırma

12,59 TL

Kök Yayınları Kaynaştırma Günümüzde özel gereksinimli birey sayısının giderek arttığı bilinmektedir. Bu artış, çevresel nedenlere, tıbbın ilerlemiş olmasına bağlı olarak erken doğan ya da ileri derecede sağlık sorununa sahip olan

%10
> <span class= 

Örneklerle Kavram Öğretimi - Zihinsel Yetersizlik Gösteren Çocuk (CD'Li)

16,20 TL

Kök Yayınları Örneklerle Kavram Öğretimi - Zihinsel Yetersizlik Gösteren Çocuk (CD'Li) Bu kitapta öğretim yöntemlerinden biri olan eş zamanlı ipucuyla kavram öğretme

%10
> <span class= 

Matematik Öğretimi

12,59 TL

Kök Yayınları Matematik Öğretimi Bu kitap, normal ve özel gereksinimli çocuklara matematik kavram, beceri ve işlemlerinin kazandırılmasında alternatif bir yaklaşım içermektedir

%10
> <span class= 

Bilişsel Süreç Yaklaşımıyla Sosyal Beceri Öğretimi

20,69 TL

Kök Yayınları Bilişsel Süreç Yaklaşımıyla Sosyal Beceri Öğretimi Bireylerin toplum içinde bağımsız olarak yaşayabilmeleri, yaşam kalitelerini artırabilmeleri, çoğunlukla kurdukları kişiler arası ilişkilere bağlıdır.

%10
> <span class= 

Down Sendromlu Bebeklerin Hareket Gelişimi ve Eğitimi

9,89 TL

Kök Yayınları Down Sendromlu Bebeklerin Hareket Gelişimi ve Eğitimi Bu kitap; Down sendromu ve nedeni ile ilgili temel gerçekleri anlatmakla birlikte, değişik nedenlere bağlı gelişim geriliği olan bebeklerin doğumdan yürüme çağına kadar olan

%10
> <span class= 

Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar İçin Şekil ve Renk Kavramı

16,01 TL

Duru yayınları Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar İçin Şekil ve Renk Kavramı Bu kitaplar özel eğitim gerektiren çocukların temel kavram becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kitaplarda renk, şekil, sayı kavramları ile temel kavramlar ele

%20
> <span class= 

Etkileşime Dayalı Erken Eğitim Programı'nın Gelişimsel Yetersizliğe Sahip Çocuklar ve Anneleri Üzeri

12,60 TL

Eğiten Kitap Yayınları Etkileşime Dayalı Erken Eğitim Programı'nın Gelişimsel Yetersizliğe Sahip Çocuklar ve Anneleri Üzerindeki Etkililiği

%10